Dansmavo

Dansmavo als onderdeel van Mavo Schravenlant XL

JOUW BESTE KANS VAN SLAGEN

Vanaf schooljaar 2017-2018 zijn wij gestart met de dansmavo als onderdeel van Mavo Schravenlant XL in samenwerking met Ballet- en Dansstudio Schiedam & Vlaardingen.

Waarom een dansmavo?
Wij bieden een dansmavo aan voor jongens en meisjes met een passie voor dans en die vanuit groep 8 een kader, mavo of mavo/havo advies hebben gekregen. De dansmavo is voor kinderen die nog geen of weinig danservaring hebben en die deze passie verder willen ontdekken en ontwikkelen.

Wat bieden wij?
Wij bieden jongens en meisjes met een passie voor dans de kans om een erkend mavodiploma te behalen met dans als zevende vak.

Hoe ziet de dansmavo eruit?

De leerling volgt alle reguliere lessen van de mavo lessentabel, met uitzondering van de vakken lichamelijke opvoeding, beeldende vorming en de workshops.

De lessen dans bestaan gedurende vier jaar uit 2 theorie- en 12 praktijklessen van 45 minuten, waarbij de praktijklessen worden gegeven door gediplomeerde dansdocenten in één van de professionele danszalen in het Wennekerpand (Vijgensteeg 2, Schiedam) en op het Sportpark (Zoomweg 2, Schiedam). De theorielessen worden verzorgd op de locatie van Mavo Schravenlant XL aan de Van der Leeuwlaan 3.

Kosten
Voor de dansmavo vragen wij geen extra bijdrage aan ouder(s)/verzorger(s) voor o.a. de danslessen, de danskleding, de theorieboeken voor de opleiding dans, de culturele (dans)uitstapjes … et cetera.

Wat kun je na de dansmavo met het diploma?
Na de dansmavo kan een leerling:

– bij voldoende resultaat verder studeren aan de havo voor muziek en dans, Codarts Rotterdam;

– bij voldoende resultaat verder studeren aan een andere havo;

– een mbo-dansopleiding volgen of

– een mbo-opleiding volgen die niets te maken heeft met dans.


Toelatingseisen
Naast het vereiste kader of mavo/tl-advies vanuit de basisschool is er een verplichte auditie. Hierbij wordt er gekeken naar de volgende competenties van de leerling:

1. Lichamelijke mogelijkheden, zoals presentatie, lenigheid, motoriek/coördinatie en gezondheid.

2. Danstechnische vaardigheden, zoals muzikaliteit met betrekking tot de dans.

3. Originaliteit, zoals natuurlijk bewegingsgevoel, creativiteit en inleving.

4. Houding, zoals motivatie, opnamevermogen, doorzettingsvermogen, verwerken van de oefenstof en werkhouding.

De leerling meldt zich aan op Mavo Schravenlant XL en vervolgens vindt er een auditie plaats.
Uiterlijk twee weken na de auditie ontvangt de leerling een brief met daarin vermeld of hij/zij is toegelaten tot de dansmavo en zo niet, met een duidelijke motivering waarom niet.

 

INFORMATIE AVOND

Informatieavond 3 december 2018  – inloop 19:00 uur

Locatie: het Wennekerpand, Vijgensteeg 2 Schiedam

Een speciale informatieavond met optredens, workshops en kijklessen.

 

OPEN HUIS 

Open Huis 13 Februari 2019

Locatie: Mavo Schravenlant XL, Van Hogendorpstraat 105 Schiedam

 

AUDITIES

23 Februari 2019

30 Maart 2019

Verdere informatie over de auditie ontvangt u na aanmelding.

Voor de auditie is aanmelding verplicht. Je kan je aanmelden door langs te komen tijdens de open dag op 13 februari van Mavo Schravenlant XL. Voor verdere vragen, informatie of aanmelding voor de auditie kan er ook een email gestuurd worden naar maxime.balletstudioschiedam@gmail.com.

Uiterlijk twee weken na de auditie ontvangt de leerling een brief met daarin vermeld of hij/zij is toegelaten tot de dansmavo en zo niet, met een duidelijke motivering waarom niet.

Voor verdere informatie en/of vragen kunt u altijd contact opnemen met de manager van de dansmavo, Maxime van Westenbrugge (maxime.balletstudioschiedam@gmail.com).

Vindt ons terug op de Facebookpagina of http://www.mavoschravenlant.nl/